BRUGERBETINGELSER

I. AFTALE OM VILKÅR

Disse brugsbetingelser udgør en juridisk bindende aftale mellem dig, enten personligt eller på vegne af en enhed ("dig") og BALNETAS ("selskabet", "vi", "os" eller "vores"), vedrørende din adgang til og brug af bilm.dk - webstedet samt enhver anden medieform, mediekanal, mobilwebsted eller mobilapplikation, der er relateret, forbundet eller på anden måde tilknyttet hertil (samlet benævnt "webstedet"). Vi er registreret i Litauen. Du accepterer, at du ved at få adgang til webstedet har læst, forstået og accepteret at være bundet af alle disse brugsbetingelser. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE BRUGSBETINGELSER, ER DET UDTRYKKELIGT FORBUDT FOR DIG AT BRUGE WEBSTEDET, OG DU SKAL STRAKS OPHØRE MED AT BRUGE DET.

II. BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

2.1. BALNETAS tilbyder via sit websted tjenester til vurdering af motorkøretøjer (herefter - køretøjer) samt andre tjenester i forbindelse med køretøjer (herefter - Tjenesten). Tjenesterne kan omfatte, men ikke begrænset til: (i) verifikation af køretøjet i en specialiseret database, og (ii) (ii) vurdering af køretøjets pris.


2.2. Hvis du ønsker at købe Tjenesten, kan du fortsætte med følgende handlinger: (i) udfylde bestillingsformularen, (ii) klik på knappen "Bindende ordre med betalingsforpligtelse".


2.3. Når du har afgivet din bestilling, modtager du en e-mail med en bekræftelse af din bestilling. Ved at afgive en ordre og modtage en bekræftelse indgår du en bindende aftale med BALNETAS, som er reguleret af nærværende betingelser. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om din ordre, bedes du sende en besked via kontaktformularen på hjemmesiden.


2.4. Ved at klikke på knappen " Bindende ordre med betalingsforpligtelse" accepterer og er du opmærksom på, at de bestilte ydelser vil blive sendt til dig inden for 14 dage fra datoen for bestillingens afgivelse. Endvidere accepterer du, at du efter modtagelse af tjenesten ikke kan opsige aftalen af andre grunde end dem, der er anført i disse vilkår.


2.5. Hvis du har brug for at ændre eventuelle ukorrekte oplysninger, som du har indtastet, bedes du sende os en e-mail via kontaktformularen på hjemmesiden.


2.6. Resultatet af servicen - en køretøjsvurdering og et certifikat - sendes til den e-mailadresse, som du har angivet i din bestillingsformular. Alternativt kan vurderingen af køretøjet og certifikatet efter anmodning sendes til din fysiske adresse.


2.7. Denne service anses for at være forberedt og begynder at blive leveret, når du klikker på "SEND TIL, og vi har modtaget dine kontaktoplysninger og de tekniske oplysninger om dit køretøj. Ved at acceptere betingelserne, inden du sender disse oplysninger, accepterer du dem automatisk
2.8. Du forstår og accepterer hermed, at produktet ikke kan returneres, og at du ikke har ret til at afvise/returnerer vores digitale tjenester, efter at du har klikket på "SEND TIL. Et produkt, der er certificeret med et officielt certifikat, er resultatet af et evalueringsarbejde og kan derfor ikke returneres efter modtagelsen. Ved at acceptere disse vilkår accepterer du at betale for tjenesten.

III. PRISER

3.1. Prisen for tjenesten er fastsat til 880 DKK. Der kan i visse tilfælde forekomme yderligere gebyrer.
3.2. Alle priser for tjenesterne er angivet i danske kroner (DKK).

IV. BETALING AF TJENESTEYDELSER

4.1. Betalingen for tjenesterne kan foretages via bankoverførsel til vores IBAN.
4.2. Ved modtagelse af ordren modtager du en faktura på din e-mail.
4.3. I Europa kan betalinger foretages fra enhver bankkonto til vores IBAN-bankkonto.
4.4. Hvis du har problemer med betaling til vores IBAN-bankkonto, bedes du kontakte din bank eller sende os en e-mail.
4.5. Det er dit ansvar at sikre dig, at alle oplysninger og andre oplysninger om betalingsoverførslen er korrekte. BALNETAS kan ikke holdes ansvarlig for transaktioner, der er blevet ukorrekte på grund af faktorer uden for vores kontrol.
4.6. Hvis du ikke betaler inden forfaldsdatoen, vil der blive opkrævet et ekstra strafgebyr på 200 kr (DKK), som vil være bindende for dig efter 14 (fjorten) dage.
4.7. Hvis de beløb, der skyldes os, skal betales fuldt ud inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelsen af fakturaen og/eller meddelelsen om yderligere strafgebyr.
4.8. Hvis du ikke betaler til tiden, vil din gæld efter 30 (tredive) dage blive overført til et passende inkassoinstitut.

V. FORTRYDELSESRET (FRAFALDET)

5.1. Hvis du handler som forbruger (dvs. en fysisk person, der handler til private formål), har du ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage uden at angive nogen særlig grund. Ordren kan dog ikke annulleres/afvises efter modtagelse af tjenesten. I forbindelse med denne aftale skal du være opmærksom på, at de tjenester, som vi leverer, er digitale tjenester, og at vi begynder at levere tjenesterne umiddelbart efter, at du har afgivet din bestilling. Hvis vi ikke er begyndt at levere tjenesten, skal du informeres behørigt af vores personale via e-mail. Det er kun i dette tilfælde, at din fortrydelsesret kan anvendes.
5.2. Under alle omstændigheder udløber fortrydelsesretten fjorten dage efter indgåelsen af en kontrakt. Hvis du vil fortryde dit køb, skal du kontakte BALNETAS hurtigst muligt og klart forklare din hensigt (ved hjælp af kontaktformularen på hjemmesiden).


Følgende kontaktoplysninger kan bruges til at fortryde købet: Kontaktformular: http://bilm.dk/voreskontakter


Du kan også bruge andre kontaktformer.

VI. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

6.1. Medmindre andet er angivet, er webstedet vores ejendom, og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, hjemmesidedesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet set "indholdet") og de varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt heri ("mærkerne"), ejes eller kontrolleres af os eller er licenseret til os, og er beskyttet af ophavsrets- og varemærkelovgivning og forskellige andre immaterielle rettigheder og love om illoyal konkurrence i det relevante land, international ophavsretslovgivning og internationale konventioner. Indholdet og mærkerne leveres på webstedet "SOM DET ER" udelukkende til din information og personlige brug. Medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse brugsbetingelser, må ingen dele af webstedet og intet indhold eller varemærker kopieres, reproduceres, sammenfattes, genudgives, uploades, offentliggøres, offentliggøres, vises offentligt, kodes, oversættes, overføres, distribueres, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til kommercielle formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.
6.2. Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, får du en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af enhver del af det indhold, som du har fået adgang til, udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet dig til og på webstedet, indholdet og mærkerne.

VII. BRUGERREPRÆSENTATIONER

7.1. Ved at bruge webstedet erklærer og garanterer du, at: (1) du har den juridiske kapacitet (over 18 år eller 21 år i nogle lande) og accepterer at overholde disse brugsbetingelser; (2) du ikke er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du er bosat; (3) du ikke vil få adgang til webstedet via automatiserede eller ikke-menneskelige midler, uanset om det sker via en bot, et script eller på anden måde; (4) du ikke vil bruge webstedet til ulovlige eller uautoriserede formål; og (5) din brug af webstedet ikke vil overtræde gældende love eller regler.
7.2. Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller opsige din konto og nægte enhver nuværende eller fremtidig brug af webstedet (eller en del heraf).

VIII. FORBUDTE AKTIVITETER

8.1. Du må ikke få adgang til eller bruge webstedet til andre formål end dem, som vi stiller webstedet til rådighed for. Webstedet må ikke bruges i forbindelse med kommercielle aktiviteter, undtagen dem, der specifikt er godkendt af os.
8.2. Som bruger af webstedet accepterer du, at du ikke må:
8.2.1. Systematisk hente data eller andet indhold fra webstedet for direkte eller indirekte at oprette eller sammensætte en samling, kompilering, database eller fortegnelse uden skriftlig tilladelse fra os.
8.2.2. At snyde, bedrage eller vildlede os og andre brugere, især i forsøg på at få kendskab til følsomme kontooplysninger som f.eks. brugeradgangskoder.
8.2.3. Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopiering af indhold eller håndhæver begrænsninger i brugen af webstedet og/eller indholdet på webstedet.
8.2.4. Nedgøre, plette eller på anden måde skade os og/eller webstedet efter vores mening.
8.2.5. Bruge oplysninger fra webstedet til at chikanere, misbruge eller skade en anden person.
8.2.6. gøre uretmæssig brug af vores supporttjenester eller indsende falske rapporter om misbrug eller forseelser.
8.2.7. Bruge webstedet på en måde, der er i strid med gældende love og regler.
8.2.8. Indgå i uautoriseret framing af eller linking til webstedet.
8.2.9. Uploade eller overføre (eller forsøge at uploade eller overføre) virus, trojanske heste eller andet materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig udstationering af gentagne tekster), der forstyrrer en parts uforstyrrede brug og nydelse af webstedet eller ændrer, forringer, afbryder, afbryder, ændrer eller forstyrrer brugen, funktionerne, driften eller vedligeholdelsen af webstedet.
8.2.10. Indgå i nogen form for automatiseret brug af systemet, f.eks. ved hjælp af scripts til at sende kommentarer eller meddelelser eller ved hjælp af data mining, robotter eller lignende værktøjer til indsamling og udtrækning af data.
8.2.11. Sletning af ophavsret eller andre ejendomsretlige meddelelser fra ethvert indhold.
8.2.12. Forsøg på at udgive sig for at være en anden bruger eller person eller bruge en anden brugers brugernavn.
8.2.13. Uploade eller overføre (eller forsøge at uploade eller overføre) materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamlings- eller transmissionsmekanisme, herunder uden begrænsning, clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies eller andre lignende enheder (undertiden benævnt "spyware" eller "passive indsamlingsmekanismer" eller "pcms").
8.2.14. forstyrre, afbryde eller skabe en unødig belastning af webstedet eller de netværk eller tjenester, der er forbundet med webstedet.
8.2.15. Chikanere, genere, intimidere eller true nogen af vores medarbejdere eller agenter, der er involveret i at levere en del af webstedet til dig.
8.2.16. Forsøg på at omgå foranstaltninger på webstedet, der er designet til at forhindre eller begrænse adgangen til webstedet eller dele af webstedet.
8.2.17. Kopiere eller tilpasse webstedets software, herunder, men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.
8.2.18. Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, dechifrere, dekompilere, demontere eller foretage reverse engineering af software, der på nogen måde udgør eller på nogen måde udgør en del af webstedet.
8.2.19. Bortset fra hvad der kan være resultatet af standard søgemaskine- eller internetbrowserbrug, bruge, lancere, udvikle eller distribuere ethvert automatiseret system, herunder uden begrænsning, enhver spider, robot, snydeværktøj, scraper eller offline-læser, der får adgang til webstedet, eller bruge eller lancere ethvert uautoriseret script eller anden software.
8.2.20. Bruge en indkøbsagent eller indkøbsagent til at foretage indkøb på webstedet.
8.2.21. Gøre uautoriseret brug af webstedet, herunder indsamle brugernavne og/eller e-mailadresser på brugere elektronisk eller på anden måde med henblik på at sende uopfordrede e-mails eller oprette brugerkonti på automatiseret vis eller under falske forudsætninger.
8.2.22. Bruge webstedet som en del af et forsøg på at konkurrere med os eller på anden måde bruge webstedet og/eller indholdet til en indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.
8.2.23. Bruge webstedet til at reklamere for eller tilbyde at sælge varer og tjenester.

IX. INDSENDELSER

9.1. Du anerkender og accepterer, at alle spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, idéer, feedback eller andre oplysninger vedrørende webstedet ("Indsendelser"), som du giver os, er ikke-fortrolige og bliver vores eneste ejendom. Vi ejer enerettighederne, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og har ret til ubegrænset brug og udbredelse af disse indlæg til ethvert lovligt formål, kommercielt eller andet, uden anerkendelse eller kompensation til dig.
9.2. Du giver hermed afkald på alle moralske rettigheder til sådanne indsendelser, og du garanterer hermed, at sådanne indsendelser er dine originale indsendelser, eller at du har ret til at indsende sådanne indsendelser. Du accepterer, at der ikke er nogen mulighed for regres mod os i forbindelse med påstået eller faktisk krænkelse eller misbrug af nogen form for ejendomsrettighed i dine indsendelser.

X. FORVALTNING AF ANLÆGSOMRÅDET

10.1. Vi forbeholder os retten, men ikke forpligtelsen, til at: (1) overvåge webstedet for overtrædelser af disse brugsbetingelser; (2) træffe passende juridiske foranstaltninger mod enhver, der efter vores eget skøn overtræder loven eller disse brugsbetingelser, herunder uden begrænsning, at rapportere en sådan bruger til de retshåndhævende myndigheder; (3) efter vores eget skøn og uden begrænsning, nægte, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af eller deaktivere (i det omfang det er teknologisk muligt) ethvert af dine bidrag eller enhver del heraf; (4) efter vores eget skøn og uden begrænsning, meddelelse eller ansvar at fjerne fra webstedet eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store eller på anden måde belaster vores systemer; og (5) på anden måde administrere webstedet på en måde, der har til formål at beskytte vores rettigheder og ejendom og at fremme en korrekt funktion af webstedet.

XI. POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi går op i databeskyttelse og datasikkerhed. Læs venligst vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger: bilm.dk/privatlivspolitik.Ved at bruge webstedet accepterer du at være bundet af vores privatlivspolitik, som er indarbejdet i disse brugsbetingelser. Vær opmærksom på, at webstedet er hostet i bilm.dk. Hvis du får adgang til webstedet fra en anden region i verden med love eller andre krav vedrørende indsamling, brug eller videregivelse af personoplysninger, der adskiller sig fra gældende love i Litauen, overfører du ved din fortsatte brug af webstedet dine data til bilm.dk. , og du accepterer, at dine data overføres til og behandles i bilm.dk.

XII. LØBETID OG OPSIGELSE

12.1. Disse brugsbetingelser skal forblive fuldt ud i kraft, så længe du bruger webstedet. UDEN AT BEGRÆNSE ANDRE BESTEMMELSER I DISSE BRUGSBETINGELSER FORBEHOLDER VI OS RET TIL EFTER EGET SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR AT NÆGTE ENHVER PERSON ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET (HERUNDER BLOKERING AF VISSE IP-ADRESSER) AF EN HVILKEN SOM HELST GRUND ELLER UDEN GRUND, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR BRUD PÅ EN ERKLÆRING, GARANTI ELLER AFTALE I DISSE BRUGSBETINGELSER ELLER PÅ GÆLDENDE LOVE ELLER BESTEMMELSER. VI KAN OPSIGE DIN BRUG ELLER DELTAGELSE PÅ WEBSTEDET ELLER SLETTE INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU HAR OFFENTLIGGJORT, NÅR SOM HELST OG UDEN VARSEL EFTER EGET SKØN.
12.2. Hvis vi opsiger eller suspenderer din konto af en eller anden grund, er det forbudt for dig at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller en tredjeparts navn, selv om du handler på vegne af tredjeparten. Ud over at opsige eller suspendere din konto forbeholder vi os retten til at træffe passende juridiske foranstaltninger, herunder uden begrænsning at forfølge civilretlige, strafferetlige og påbudsmæssige retsmidler.

XIII. ÆNDRINGER OG AFBRYDELSER

13.1. Vi forbeholder os ret til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af webstedet til enhver tid eller af enhver grund efter vores eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores websted. Vi forbeholder os også ret til at ændre eller afbryde hele eller dele af webstedet uden varsel til enhver tid. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for ændringer, prisændringer, suspension eller ophør af webstedet.  
13.2. Vi kan ikke garantere, at webstedet vil være tilgængeligt til enhver tid. Vi kan opleve hardware-, software- eller andre problemer eller have behov for at udføre vedligeholdelse i forbindelse med webstedet, hvilket kan resultere i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os ret til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde ændre webstedet til enhver tid eller af enhver grund uden at give dig besked. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skader eller ulemper som følge af din manglende adgang til eller brug af webstedet i forbindelse med nedetid eller afbrydelse af webstedet. Intet i disse brugsbetingelser skal fortolkes således, at det forpligter os til at vedligeholde og understøtte webstedet eller til at levere rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.

XIV. GÆLDENDE RET

14.1. Disse betingelser er underlagt og fortolkes i henhold til Litauens lovgivning, og anvendelsen af FN's konvention om internationale købsaftaler om varer er udtrykkeligt udelukket. Hvis du har dit sædvanlige opholdssted i EU, og du er forbruger, er du desuden omfattet af den beskyttelse, som du har fået i henhold til obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i dit bopælsland. BALNETAS og du selv accepterer begge at underkaste dig den ikke-eksklusive jurisdiktion af domstolene på Litauen, hvilket betyder, at du kan fremsætte krav om at forsvare dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder i forbindelse med disse brugsbetingelser i Litauen eller i det EU-land, hvor du er bosat.

XV. BILÆGGELSE AF TVISTER

15.1. Europa-Kommissionen har en online platform til bilæggelse af tvister, som du kan få adgang til her: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Hvis du vil gøre os opmærksom på dette emne, bedes du kontakte os.

XVI. RETTELSER

16.1. Der kan være oplysninger på webstedet, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på webstedet til enhver tid og uden forudgående varsel.

XVII. ANSVARSFRASKRIVELSE

17.1. WEBSTEDET LEVERES I DEN TILSTAND, SOM DET ER, OG SOM DET ER TILGÆNGELIGT. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF WEBSTEDET OG VORES TJENESTER SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, I FORBINDELSE MED WEBSTEDET OG DIN BRUG AF DET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF SIDENS INDHOLD ELLER INDHOLDET AF WEBSTEDER, DER ER KNYTTET TIL SIDEN, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR ELLER ANSVAR FOR (1) FEJL, FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER MATERIELLE SKADER AF ENHVER ART SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF SIDEN, (3) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ALLE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG/ELLER FINANSIELLE OPLYSNINGER, DER ER GEMT DERI, (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSION TIL ELLER FRA WEBSTEDET, (5) ALLE FEJL, VIRA, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GENNEM WEBSTEDET AF EN TREDJEPART, OG/ELLER (6) ALLE FEJL ELLER UDELADELSER I INDHOLD OG MATERIALER ELLER FOR ETHVERT TAB ELLER SKADE AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF INDHOLD, DER ER OFFENTLIGGJORT, OVERFØRT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GJORT TILGÆNGELIGT VIA WEBSTEDET. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAGER OS IKKE ANSVAR FOR PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER ANNONCERES ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART VIA WEBSTEDET, ET WEBSTED MED HYPERLINK ELLER ET WEBSTED ELLER EN MOBILAPPLIKATION, DER ER VIST I ET BANNER ELLER ANDEN REKLAME, OG VI VIL IKKE VÆRE PART I ELLER PÅ NOGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIGE FOR AT OVERVÅGE TRANSAKTIONER MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KØB AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTEYDELSE VIA ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DØMMEKRAFT OG UDVISE FORSIGTIGHED, HVOR DET ER RELEVANT.

XVIII. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

18.1. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE, TABT INDTÆGT, TAB AF DATA ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF WEBSTEDET, SELV OM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UANSET DET MODSATTE HERI ER VORES ANSVAR OVER FOR DIG UANSET ÅRSAG OG UANSET SØGSMÅLETS FORM TIL ENHVER TID BEGRÆNSET TIL DET MINDSTE AF DET BELØB, SOM DU EVENTUELT HAR BETALT TIL OS, ELLER $10.00 USD. VISSE AMERIKANSKE STATSLOVE OG INTERNATIONALE LOVE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE ERSTATNINGER. HVIS DISSE LOVE GÆLDER FOR DIG, GÆLDER NOGLE AF ELLER ALLE OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU HAR MULIGVIS YDERLIGERE RETTIGHEDER.

XIX. SKADESLØSHOLDELSE

19.1. Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os, herunder vores datterselskaber, associerede selskaber og alle vores respektive ledere, agenter, partnere og medarbejdere, skadesløse for og imod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter, som en tredjepart har rejst på grund af eller som følge af: (1) dine bidrag; (2) brug af webstedet; (3) brud på disse brugsbetingelser; (4) brud på dine erklæringer og garantier, der er anført i disse brugsbetingelser; (5) din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (6) enhver overdreven skadelig handling over for en anden bruger af webstedet, som du har oprettet forbindelse med via webstedet.
19.2. Uanset ovenstående forbeholder vi os retten til på din regning at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, som du skal holde os skadesløs for, og du accepterer at samarbejde på din regning med os om vores forsvar af sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om sådanne krav, søgsmål eller retssager, som er omfattet af denne erstatning, når vi bliver opmærksomme på dem.

XX. BRUGERDATA

20.1. Vi opbevarer visse data, som du overfører til webstedet med henblik på at administrere webstedets ydeevne samt data vedrørende din brug af webstedet. Selv om vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier af data, er du alene ansvarlig for alle data, som du overfører, eller som vedrører aktiviteter, du har gennemført ved hjælp af webstedet.
20.2. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller beskadigelse af sådanne data, og du giver hermed afkald på enhver ret til at anlægge sag mod os som følge af et sådant tab eller beskadigelse af sådanne data.
20.3. Du accepterer, at dine data kan blive videregivet til inkassofirmaer, hvis du ikke betaler for de leverede tjenester og/eller ikke overholder bestemmelserne i disse vilkår.

XXI. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OG UNDERSKRIFTER

21.1. Besøg på webstedet, afsendelse af e-mails til os og udfyldelse af onlineformularer udgør elektronisk kommunikation. Du giver dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, som vi giver dig elektronisk, via e-mail og på webstedet, opfylder ethvert lovkrav om, at en sådan kommunikation skal være skriftlig.
21.2. DU ACCEPTERER HERMED BRUGEN AF ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE REGISTRERINGER SAMT ELEKTRONISK LEVERING AF MEDDELELSER, POLITIKKER OG REGISTRERINGER AF TRANSAKTIONER, DER ER INDLEDT ELLER GENNEMFØRT AF OS ELLER VIA WEBSTEDET. Du giver hermed afkald på alle rettigheder eller krav i henhold til love, bestemmelser, regler, forordninger eller andre love i enhver jurisdiktion, som kræver originalunderskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser, eller til betalinger eller tildeling af kreditter på anden måde end elektronisk. 

XXII. ANDET

22.1. Disse brugsbetingelser og alle politikker eller driftsregler, som vi har offentliggjort på webstedet eller i forbindelse med webstedet, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse brugsbetingelser, skal det ikke betragtes som et frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse.
22.2. Disse brugsbetingelser gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Vi kan til enhver tid overdrage alle eller en del af vores rettigheder og forpligtelser til andre.
22.3. Vi er ikke ansvarlige for tab, skader, forsinkelser eller manglende handling forårsaget af årsager, der ligger uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse brugsbetingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses den pågældende bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse brugsbetingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.
22.4. Der er ikke skabt noget joint venture, partnerskab, ansættelses- eller agenturforhold mellem dig og os som følge af disse brugsbetingelser eller brugen af webstedet. Du accepterer, at disse brugsbetingelser ikke vil blive fortolket imod os i kraft af, at vi har udarbejdet dem.
22.5. Du giver hermed afkald på ethvert forsvar, som du måtte have baseret på den elektroniske form af disse brugsbetingelser og på, at parterne ikke har underskrevet disse brugsbetingelser.
22.6. Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på webstedet, er hermed udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at foretage ændringer eller modifikationer af disse brugsbetingelser til enhver tid og af enhver grund. Vi vil gøre dig opmærksom på eventuelle ændringer ved at opdatere datoen for "Sidst opdateret" i disse brugsbetingelser, og du giver afkald på enhver ret til at modtage en specifik meddelelse om hver enkelt af disse ændringer. Sørg for at tjekke de gældende vilkår, hver gang du bruger vores websted, så du forstår, hvilke vilkår der gælder. Du vil være underlagt og vil blive anset for at være blevet gjort opmærksom på og have accepteret ændringerne i reviderede Brugsbetingelser ved din fortsatte brug af webstedet efter den dato, hvor sådanne reviderede Brugsbetingelser er offentliggjort.
22.7. Oplysningerne på webstedet er ikke beregnet til distribution til eller brug af personer eller enheder i en jurisdiktion eller et land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med love eller regler, eller som ville underlægge os et registreringskrav i en sådan jurisdiktion eller et sådant land. Derfor gør de personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, det på eget initiativ og er alene ansvarlige for overholdelse af lokal lovgivning, hvis og i det omfang lokal lovgivning er gældende.
22.8. Webstedet er beregnet til brugere, der er mindst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke tilladelse til at bruge eller registrere sig på webstedet. 

XXIII. KONTAKT OS

For at løse en klage vedrørende webstedet eller for at få yderligere oplysninger om brugen af webstedet, bedes du kontakte os på: 


BALNETAS -
-
__________
Lithuania
Phone: Phone Nr.
[email protected]

Menu